Đất 50 năm là gì? Đất 50 năm có làm được sổ đỏ, xây nhà không?

Đât năm 50 năm, một loại đất không hề tồn tại trong danh mục đất đai của nhà nước nhưng lại là cái tên được chú ý và là một trong những mặt hàng bất động sản được nhiều người đầu tư, vậy đất 50 năm là gì? Đất 50 năm có được cấp sổ đỏ, xây nhà hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại đất này nhé!

Đất 50 năm là gì?

Đất năm 50 năm không phải là một khái niệm, mà thực chất chỉ là tên gọi để chỉ thời hạn sử dụng là 50 năm của một số loại đất đai được quy định trong Điều 126, Luật Đất đai năm 2013, gồm những nhóm đất sau:

đất 50 năm là gì

Đất 50 năm là tên gọi chỉ những loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm

  • Đất nông nghiệp có quyền sử dụng 50 năm:  Các loại đất được sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp,  đất rừng sản xuất,  nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản., đất trống đồi trọc, đất mặt nước chưa sử dụng (sau khi hết thời hạn 50 năm, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn có nguyện vọng và nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn là năm 50 năm)
  • Đất không quá 50 năm:  Cá nhân/ hộ gia đình: Thuê đất không quá 50 năm, khi hết thời hạn thuê đất nếu có nhu cầu sẽ được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.
  • Đất giao/ cho thuê nhưng không quá 50 năm: gồm các nhóm đất như (đất nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp, làm muối ; đất thương mại – dịch vụ làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thuộc các dự án đầu tư ; Đất của người Việt đang định cư nước ngoài, đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)  Các nhóm đất thuộc loại đất này sau khi hết thời hạn sẽ nhưng cá nhân/ doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng sẽ được nhà nước xem xét gia hạn nhưng thời hạn không quá 50 năm.

Vậy khái niệm đất 50 năm không phải là một khái niệm đất riêng biệt, mà là cách gọi chung của người dân để chỉ những loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

Đất 50 năm được làm sổ đỏ không?

Thời hạn sử dụng đất không phải là yếu tố để một mảnh đất được cấp sổ đỏ, mà để được cấp sổ đỏ thì những loại đất có thời hạn sử dụng là 50 năm cần đáp ứng đủ những điều kiện sau:

đất 50 năm có làm được sổ đỏ không

Đất 50 có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện

Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất 50 năm được chia thành 02 trường hợp, căn cứ theo  Điều 99, 100 và 101 Luật Đất đai 2013,:

Th1: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Đây là điều kiện đơn giản nhất để cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận. Điều kiện để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất bằng giấy chứng nhận được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Nhóm 2: Không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Th2: Được Nhà nước cho thuê đất, giao đất

Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho thuê  đất tính từ ngày 01/7/2014 đến nay  thì hộ gia đình /cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận (chỉ cần được giao, cho thuê là được cấp Giấy chứng nhận).

Đất 50 năm có được phép xây nhà không?

Đất 50 năm có được phép xây nhà  không?

Đất 50 năm có được phép xây nhà  không?

Đất 50 năm có được xây nhà hoặc nhà tạm không là câu hỏi của rất nhiều người, Theo  Luật Đất đai về nguyên tắc xây nhà trên đất được quy định rõ tại khoản 1, điều 6 như sau:

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Loại đất duy nhất để có thể xây dựng nhà là đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) vậy nên nếu xây dựng nhà ở hay nhà tạm trên các loại đất khác không phải đất ở là vi phạm pháp luật. Những cá nhân/ tổ chức vi phạm quy định trên sẽ bị phạt tiền, buộc tháo dỡ hoặc phải khôi phục lại đất như tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, những loại đất nằm trong nhóm đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc đất thuê không quá 50 năm thường là đất nông nghiệp. Nếu là đất ở dùng để xây nhà ở cho người dân sinh sống thì sẽ được ghi chú là có thời hạn lâu dài.

Từ những phân tích trên đây, có thể kết luận các loại đất thuê/ được giao với thời hạn 50 năm không thể xây nhà hoặc nhà tạm vì không phải đất ở. Bạn chỉ có thể tiến hành xây nhà trên đất này sau khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đất 50 năm khi hết hạn có bị thu hồi không?

Đây là câu hỏi được các cá nhân/ hộ gia đình hoặc các doanh nghiệp đang thuê/ sử dụng đất 50 năm đặc biệt quan tâm.

Theo khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai 2013, chỉ có đất nông nghiệp là được tiếp tục sử dụng mà không cần phải gia hạn tiếp. Tuy nhiên, những trường hợp sử dụng đất còn lại thì phải gia hạn thêm thời gian sử dụng đất nếu không muốn bị thu hồi.

đất 50 năm có bị thu hồi không

Điều kiện để tiếp tục được gia hạn đất 50 năm

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43 của Chính Phủ năm 2014 quy định: Các cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao cho và công nhận quyền sử dụng đất đến khi hết thời hạn nếu muốn sẽ tiếp tục được sử dụng theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Cá nhân hoặc hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất 50 năm được giao.
  • Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, chuyển đổi).

Lưu ý: Đối với trường hợp các cá nhân hoặc doanh nghiệp thuê đất mà hết thời hạn thì phải tiếp tục ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới.

Mức giá đền bù với đất năm 50 năm là bao nhiêu?

đất 50 năm có được đền bù không

Giá đền bù đối với đất 50 năm là bao nhiêu?

Bồi thường về đất 50 năm: Diện tích đất bồi thường đối với đất 50 năm được quy định đại Điều 129 và 130 của Luật Đất đai năm 2013.

Bồi thường đối với chi phí đầu tư: Những chi phí liên quan đến việc đầu tư cho đất để phục vụ mục đích sử dụng trong suốt thời hạn thuê đến khi hết hạn nếu không tiếp tục sử dụng Nhà nước sẽ đưa ra quyết định thu hồi và bồi thường chi phí cho bên thuê đất như sau: P = [(P1 + P2 + P3 + P4)/T1] x T2  (trong đó:  P1: chi phí san lấp mặt bằng, P2: chi phí cải tạo đất, P2: chi phí gia cố đất, P4: chi phí khác ; T1: Thời hạn sử dụng đất ; T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại)

Bồi thường thiệt hại về cây trồng trên đất (nếu có): đối với cây trồng hàng năm mức bồi thường sẽ được tính theo giá trị sản lượng của vụ thu hoạch, cụ thể là năng xuất của vụ mùa cao nhất trong 3 năm, giá cả sẽ tính theo mức giá trung bình ngay tại thời điểm thu hồi đất.

Bồi thường chi phí vận chuyển (nếu có)

Về vấn đề bồi thường chi phí vận chuyển khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất cũng được quy định tại Điều 91 Luật Đất đai như sau:

Nhà nước sẽ bồi thường chi phí di chuyển, tháo dỡ cũng như lắp đặt đối với trường hợp phải di dời tài sản khi nhà nước tiến hành thu hồi đất. Nhà nước cũng sẽ bồi thường thêm chi thiệt hại khi phí tháo dỡ, vận chuyển đối với trường hợp cần di chuyển máy móc, dây chuyền sản xuất. Mức bồi thường được UBND cấp Tỉnh quy định theo khoản 1 của điều này.

Vậy nếu như đất 50 năm bị thu hồi của gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn rơi vào các trường hợp vừa nêu trên sẽ được nhà nước tiến hành bồi thường theo đúng quy định.

Đất 50 năm có được chuyển nhượng không?

Đất 50 năm có được chuyển nhượng không?

Đất 50 năm có được chuyển nhượng không?

Đất 50 năm được quyền chuyển nhượng, điều này đã được quy định cụ thể tại điều 174 Luật Đất đai năm 2013 về nghĩa vụ và lợi ích của các bên được nhà nước giao/ cho thuê đất nhưng thu tiền đất 1 lần cho toàn thời gian thuê như sau:

  • Được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như tài sản gắn liền với đất.
  • Với những trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất sẽ được quyền cho thuê  quyền sử dụng đất cũng như tài sản gắn liền với đất cho các bên khác hoặc trường hợp được nhà nước cho thuê đất và thu tiền đất luôn 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê cũng được quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Tóm lại nếu đất 50 năm của gia đình, cá nhân hay doanh nghiệp của bạn thuê của Nhà nước và đã nộp tiền thuê đất đầy đủ trong 1 lần thì sẽ có quyền sang nhượng lại quyền sử dụng đất và những tài sản khác gắn liền với đất cho các bên khác.

Đất 50 năm có được thế chấp vay ngân hàng không?

Đất 50 năm có được thế chấp vay ngân hàng không?

Đất 50 năm có được thế chấp vay ngân hàng không?

Luật Đất đai năm 2013  cũng có quy định cụ thể tại điều 174  đối với trường hợp dùng đất 50 năm để thế chấp vay ngân hàng như sau:

Nếu đất 50 năm được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê và thu toàn bộ số tiền thuê của 50 năm trong 1 lần cũng sẽ được thế chấp quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Nếu cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn đang tính đến việc sẽ thuê hoặc mua bán đất 50 năm của nhà nước mà vẫn chưa nắm rõ những quy định liên quan đến loại đất này và những khúc mắc liên quan đến các câu hỏi như: đất 50 năm là gì? Đất 50 năm có làm được sổ đỏ, xây nhà không? sanbatdongsanvn.vn hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc tự tin hơn trước khi đầu tư, thuê hoặc sang nhượng đất này.